Karan Patel on Kamya Panjabi

Karan Singh Grover on Jennifer Winget

Avinash Sachdev on Rubina Dilaik

Karan Kundrra on Anusha Dandekar